Literatura

 1.  Adamczyk B.: Trening i psychoterapia w metodzie „ECHO”. Logopedia 10: 46-55, 1971.
 2. Adamczyk B., Kuniszyk-Jóźwiak W., Smołka E.: Zastosowanie zintegrowanego akustyczno-optyczno-dotykowego korektora mowy w terapii jąkających się. Jąkanie. Materiały IX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin, 24 i 25 września 1987, pod red. L. Kaczmarka i B. Adamczyka, UMCS: 20-23, 1971
 3. Arutiunian / Andronowna/ L.Z.: Jak leczyć jąkanie. Moskwa 1993
 4. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M.: Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP, Warszawa 1992.
 5. Byrne R.: Pomówmy o zacinaniu. PZWL, Warszawa 1989.
 6. Canfield J., Hanssen M. V. : Balsam dla duszy. Dom Wydawniczy REBI, Poznań 1995.
 7. Grochmal St. red.: Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujacych. PZWL, Warszawa 1986.
 8. Grochmal St.: Zaufaj sobie. PZWL, Warszawa 1987.
 9. Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Oficyna Wydwnicza UNUS, Wrocław 1994.
 10. Grzybowska A., Tarkowski Z.: Płynność mówienia i typy jej zaburzeń. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Psychologiczne, Zeszyt Nr 4 /1987/.
 11. Herkert R.: Relaks w 90 sekund. Dom Wydawniczo-Księgarski KOS, Katowice 1995.
 12. Jampolski L.: Leczenie uzależnionego umysłu. J. Santorski & Co, Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992.
 13. Johnson D. W.: Podaj dłoń. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992.
 14. Kratochvil St.: Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. PWN, Warszawa 1986.
 15. Keating K.: Mała księga uścisków. Wydawnictwo RAVI, Łódź1995.
 16. Kloppel R., Viliex S.: Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa 1995.
 17. Keating K.: Druga księga uścisków. Wydawnictwo RAVI, Łódź 1996.
 18. Król-Fijewska M.: Trening Asertywności. Instytut Zdrowia i Trzeźwoci, Warszawa 1992.
 19. Leite J. S., Parrish J.K.: Wychowanie skuteczne. 10 przykazań dla rodziców. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 20. Lewandowska B., Lewandowska K., Sołowiej J.: Techniki stymulacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Skrypt UG, Gdańsk 1983.
 21. Lowen A.: Wstęp do bioenergetyki. Santorski & CO, Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992.
 22. Lowen A.: Duchowość ciała. Santorski J. & CO, Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992.
 23. Markiewicz J.: Reedukcja psychomotoryczna dzieci jąkających się. Problemy Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, T. III, Wyd. PTHP, Warszawa 1973.
 24. Michalska M.: Hatha Joga dla wszystkich. PZWL, W-wa 1974.
 25. de Mello A.: SADHANA. Ścieżka do Pana Boga. VERBINUM, Wydawnictwo Księży Werbistów, W-wa 1989.
 26. Mitrynowicz A.: Jąkanie. Przyczyny i leczenie. W-wa 1974.
 27. Nęcka E.: Trening twórczości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza, Olsztyn 1992.
 28. Ortner G.: Bajki na dobry sen. Poradnik dla rodziców. Świat Książki, Warszawa 1995.
 29. Osho: Od świtu do nocy.101 technik medytacyjnych. SAMIRA, Łódź 1993.
 30. Pacewicz A. red.: Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Wydawnictwo IBE, Warszawa 1991.
 31. Paul-Cavalier F. J.: Wizualizacja. Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 1992.
 32. Peczko K. zebranie i opracowanie: Drogocenna perła. Zbiór przypowieści Środkowego Wschodu stosowanych w psychoterapii. Wydawnictwo M, Kraków 1993.
 33. Peiffer V.: Myśl pozytywnie. Oficyna Wydawnicza „Reporter”, Warszawa 1993.
 34. Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M.: Grupa i ruch. Metody relaksacyjne – Taniec twórczy – Sport zespołowy – Gry i zabawy integrujące. Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1994.
 35. Rosen-Sawyer F., Maltby B.: Joga i medytacja dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Wydawnictwo INTERLIBRO, Warszawa 1993.
 36. Van Riper Ch.: Speech correction – principles and methods. 1978 by Prentice – Hall Englewood Cliffe- USA.
 37. Siems M.: Ciało zna odpowiedź. Santorski J. & CO, Agencja Wydawnicza, Warszaw 1992.
 38. Skarżyński A.: Antystres. Wydawnictwo „ALFA”, W-wa 1988.
 39. Stecko E.: Wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń mowy /doniesienia z praktyki/. Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1991.
 40. Tarkowski Z.: Jąkanie – zagadnienia etiologii, diagnozy, terapiii prognozy. Wydawnictwo ZSL, Warzawa 1987.
 41. Tarkowski Z., Smul M.: Giełkot. Wydawnictwo ZSL, W-wa 1988.
 42. Tarkowski Z.: Jąkanie wczesnodziecięce. WSiP, W-wa 1922. Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1992.
 43. Toczyska B.: Elementarne ćwiczenia dykcji. Centrum Edukacji Teatralnej, Gdańsk 1994.
 44. Toczyska B.: Sarabanda w chaszczach. Wydawnictwo „Podkowa”, Gdańsk 1997.
 45. Własowoj N. A., Becker K. P. red.: Zajikanie. „Medicina”, Moskwa 1978.
 46. Wołkowoj L. S. red.: Logopedia. „Proswieszczenie” Moskwa 1989.
 47. Chęciek M.: Kwestionariusz do badania jąkania. Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1992.
 48. Tarkowski Z.: Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii /diagnoza i terapia jąkania/. Wydawnictwo polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1922.
 49. JĄKANIE – Materiały IX Naukowego Zjazdu PTL, Lublin, 24 i 25 września 1987, pod red. L. Kaczmarka i B. Adamczyka.
 50. LOGOPEDIA – czasopismo polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress